Hlavní funkcí je zajistit s co nejnižšími provozními náklady na topení a požadavky na obsluhu v budově co nejvyšší úroveň tepelné pohody pro jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že každý dům má jiné podmínky pro využívání zdrojů tepla, jsou i jednotlivé druhy vytápění dosti odlišné a při rozhodování pro ten správný otopný systém hrají roli jak finanční možnosti investora, tak i dostupnost paliv a energií v místě objektu.

Klasické ústřední topení – daleko nejběžnější jsou systémy, kde přenos tepla mezi kotlem a radiátory zajišťuje cirkulující voda. Výhodou vody jako média je její vysoké měrné teplo a tudíž i malé průřezy trubek.

Nízkoteplotní vytápění – může mít formu podlahového nebo stěnového topení, díky velké ploše, která je vyhřívána, stačí nízká teplota topné vody což je velmi výhodné při použití tepelného čerpadla, kondenzačního kotle nebo kotle na dřevo s akumulační nádrží či solárního systému.

Teplovzdušné vytápění bylo až do nedávna u nás téměř neznámé (třeba v USA se používá běžně), v poslední době se začíná rozšiřovat v domech, které mají rekuperační větrání. Tam kde je malá potřeba tepla tolik nevadí malé měrné teplo vzduchu.

Radiátory patří nejen do vaší koupelny! Svým neotřelým designem jsou vhodné i do obývacích pokojů, nebo haly.

Podlahové topení bylo známé již Římanům v jejich vyhlášených lázních a dokonce bylo používáno i v obytných domech. Samozřejmě, že tehdejší technologie a materiály se nedají srovnávat s těmi dnešními, ale důvody používání podlahového topení byly stejné jako dnes – zejména pohodlí a komfort, které podlahové vytápění zaručuje. Díky moderním technologiím a několika chytrým nápadům vývojářů přestalo být podlahové topení luxusem a stále častěji se instaluje do běžných rodinných domů. Jedním z hlavních přínosů tohoto způsobu vytápění je vedle úspor energií také příjemný pocit z rovnoměrně prohřáté místnosti.

Teplovodní podlahové vytápění je topným i chladicím zařízením, které využívá vody o nízké teplotě proudící v plastových trubkách. Trubky jsou položeny do vrstvy betonu, která se obvykle používá pro pokládku podlahové krytiny vyrobené z keramiky, mramoru, žuly, kameniny a dřeva. Teplo je přenášeno z trubek do podlahy a odtud do celé místnosti. Tímto způsobem se celý povrch podlahy stává topným tělesem. V případě, že pustíme do systému studenou vodu (15 °C), můžeme podlahou i chladit. Voda pro teplovodní podlahové vytápění může být ohřívána v plynovém, elektrickém, či kondenzačním kotli, v tepelném čerpadle, nebo také solárním systémem. Umožňuje proto kdykoli v budoucnu změnit zdroj ohřevu vody. Podlahové topení je bezprašné, ohřev vzduchu probíhá sáláním, nikoliv cirkulací.
Nižší vynaložená energie na ohřev vody a tím i nižší náklady na vytápění. Podlahové topení nezabírá užitečný prostor a nezasahuje do interiéru. Rozložení tepla z podlahového topení je člověkem vnímáno velmi pozitivně. Lepší rozložení tepla jinou technologií není doposud známo! Teplota vody v teplovodním podlahovém topení bývá nejčastěji navrhována na cca 20–30 °C oproti konvenčnímu vytápění, kdy je třeba cca 70–80 °C. U podlahového topení tak vznikají menší tepelné ztráty zaviněné výrobou a přenosem energie.

Kromě komfortu při topení a dalších praktických výhod krb pozitivně působí na naše smysly a dokáže zmírnit stres z běžného života. Sálavé teplo a problikávající světlo živého ohně navodí příjemnou atmosféru, kterou umocní vůně odpařující se pryskyřice a zvuk praskajícího dřeva. A pokud je krb navíc vhodně zvolený a kvalitně zpracovaný, stává se dominantním estetickým prvkem domácnosti. Sálavé teplo krbu na nás přitom působí jako v létě sluníčko - ohřívá naše tělo.

Klasický krb je složený z ohniště, popeliště a komínu. Jeho hlavním účelem je udržování ohně v domě, a tak ho najdeme zpravidla v centrální části domu. Dnes se už můžeme setkat s mnohými krby, u kterých převažuje dekorativní funkce.

Krbová kamna navíc kromě zdroje tepla mohou být i zajímavým oživením vašeho interiéru. Ceny energií se v posledních letech šplhají nahoru a vysávají lidem z rodinných rozpočtů ročně stovky až tisíce korun navíc. Hlavně proto se vracejí ke krbovým kamnům na tuhá paliva. Tuhé palivo je totiž pořád nejlevnější topení.Nová krbové kamna mají vyšší účinnost, a tedy menší spotřebu paliva. Díky dokonalému spalování jsou šetrnější k životnímu prostředí. Krbová kamna moderní konstrukce mají velmi nízké hodnoty emisí tuhých částic.

Krby s výměníkem jsou specifické tím, že kombinují teplovzdušný přenos tepla s přenosem tepla vodním médiem. V důsledku toho je dosaženo rovnoměrného rozložení tepla do všech vytápěných místností. Velmi důležité je správné dimenzování velikosti krbu (krbové vložky) tak, aby bylo dosaženo optimální tepelné pohody v místnosti, kde je krb umístěn, a v místnostech vytápěných radiátory.

Kachlová kamna výhodou kamen s kachlovým obkladem je delší doba sálání. U kachlových kamen je pomalejší náběh teploty (kamna po zatopení nejprve předávají teplo sáláním přes sklo a kachle se nahřívají), po nahřátí začínají sálat a naopak po vyhasnutí plamene v kamenech vydrží vydávat teplo ještě několik hodin.

Tepelné čerpadlo patří mezi zařízení, které fungují na principu odběru nizkopotenciálního tepla ze svého okolí (vzduchu, země, vody), které je poté shromažďováno v chladivu a tím vytváří teplo. Každé tepelné čerpadlo má v sobě zabudovaný kompresor, který je využíván ke stlačování chladiva. Tímto způsobem dochází k následnému přehřátí. Díky tomuto venku jednoduchomu procesu se tvoří teplo, které se využívá například k topení, či ohřevu TUV. Tepelné čerpadlo (TČ) je závislé na přijmu elektrického proudu, i přesto se však stále díky své velice vysoké efektivitě, řadí mezi nejlevnější zdroje tepelné energie.

Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu (pozn.: Přímý Carnotův cyklus se užívá u tepelných motorů.). Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.