Dětský pokoj je ve všech aspektech multifunkčním prostorem. Odehrává se zde řada protichůdných činností a pokoj musí plnit funkce, jejichž požadavky jsou v podstatě v rozporu. Děti v pokoji spí, odpočívají, hrají si, věnují se zálibám, ale také pracují – učí se, musí se soustředit a udržet pozornost. Všechny tyto funkce by měl prostor plnit napříč věkovými kategoriemi i s ohledem na měnící se záliby či preference.