Názor dítěte je podstatný. Beru v potaz dětská přání, oblíbené (neoblíbené) barvy, pokouším se vstříc dětské představě dekorací a motivů. Samozřejmě vše s ohledem na věk dítěte.

Dětský pokoj - prostor který je ve všech aspektech multifunkčním prostorem.

Odehrává se zde řada protichůdných činností a pokoj musí plnit funkce, jejichž požadavky jsou v podstatě v rozporu. Děti v pokoji spí, odpočívají, hrají si, věnují se zálibám, ale také pracují – učí se, musí se soustředit a udržet pozornost. Všechny tyto funkce by měl prostor plnit napříč věkovými kategoriemi i s ohledem na měnící se záliby či preference.